CATRE SPITALUL DE BOLI CRONICE SIRET

 

SOMATIE DE PLATA

Nr. 1/ 08.08.2016

 

Subscrisa SC Web Design by B&C SRL, cu sediul în orașul Siret, str Castanilor, nr. 30, județul Suceava, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J33/1682/2008, C.U.Î. RO 17744919, Cont bancar RO72 BRDE 340S V243 3208 3400, tel. 0749.356.480, e-mail ovidiu.cioban@gmail.com, reprezentata legal de Ovidiu Cioban, în calitate de administrator, SOLICITĂM CA ÎN TERMEN DE 15 ZILE DE LA DATA PRIMIRII PREZENTEI SOMAȚII SĂ ACHITAȚI:

  1. Factura Fiscală seria SV nr. 0263 emisă în data de 12 februarie 2016, în valoare  de 744,80 LEI (RON)
  2. Factura Fiscală seria SV nr. 0264 emisă în data de 03 mai 2016, în valoare de 480 LEI (RON).
În cazul în care nu veți achita debitul vom fi obligați să ne adresăm instanței de judecată, caz în care vom solicita atât dobânda legală penalizatoare, cât și daune-interese conform art. 1017 din Codul de procedură civilă.

Pentru evitarea litigiului vă solicităm achitarea debitului în termenul menționat.